Izglītība

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” bērni un jaunieši apgūst profesionālo izglītību mūzikā (vokālā un instrumentālā mūzika, mūzikas teorija), mākslā (glezniecība, grafika, veidošana, multimediju māksla un fotomāksla) un dejā (klasiskā baleta deja).

Mūsu izglītības programmas raksturo personīga pieeja mācību procesā, augsti kvalificēts mācībspēks un aktīva līdzdalība Latvijas mākslas un kultūras dzīvē. Vidusskolas audzēkņi saņem valsts finansētas mācību stipendijas. Skolas audzēkņiem ir iespēja dzīvot skolas dienesta viesnīcā Rīgā, Meža ielā 15.

Mēs lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem konkursos un izstādēs, nemainīgi augstajiem rezultātiem vispārējo mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos. Nemitīgi attīstāmies, lai atbilstu mūsdienu mainīgā darba tirgus prasībām un sniegtu labāko mūsu audzēkņiem – piedāvājam sagatavošanās kursus, interešu izglītības programmas un profesionālās pilnveides kursus pedagogiem.

Iestāšanās nosacījumi un mācību programmas

NMV Rīgas Doma kora skola

NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola

NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola

NMV Rīgas horeogrāfijas skola

 

Absolvējot PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”, audzēkņi saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību ar profesionālo kvalifikāciju un turpina studiju un darba gaitas kā kvalificēti mākslinieki, mūziķi un dejotāji Latvijā un ārpus tās. Profesionālās ievirzes izglītības absolventi saņem apliecību no atbilstošās skolas struktūrvienības. Beidzot pamatskolu, audzēkņi turpina savas skolas gaitas PIKC "Nacionālā mākslu vidusskola", kā arī citās labākajās vispārējās izglītības iestādēs.