PIKC NMV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
23.11.2020
2017-2020.g. PIKC NMV PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
19.10.2020
Kārtība, kādā izglītības iestādē tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības laikā
21.09.2020
PIKC NMV pašnovērtējums 2017-2019
05.08.2020
Ārkārtas situācija valstī
12.03.2020
Transportlīdzekļa izsole
03.12.2019
Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi
28.10.2019
Informācijas sistēmas drošības politika
28.10.2019
Informācijas sistēmas drošības noteikumi
28.10.2019
Personu datu apstrādes aizsardzības noteikumi
28.10.2019
Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns
28.10.2019
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi ar grozījumiem.
12.09.2019
Trauksmes celšanas kārtība
16.05.2019
BUDŽETS. 2019. gada pamatbudžeta tāme
08.02.2019
Izglītojamo drošības noteikumi
01.02.2019
2018. gada PIKC NMV PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
30.01.2019
Avīze NMV SPOŽA
22.11.2018
Erasmus+ konkursa rezultāti
04.10.2018
Izglītojamo Datu aizsardzības Iekšējie noteikumi
19.09.2018
Erasmus+ projekta dalībnieku atlases kārtība pedagogiem
17.09.2018
Erasmus+ projekta dalībnieku atlases kārtība izglītojamiem
17.09.2018
PIKC NMV darba kārtības noteikumi
29.08.2018
PIKC NMV ētikas kodekss
29.08.2018
PĀRSKATI. 2017. gada publiskais pārskats
19.07.2018
PIKC NMV nolikums
21.05.2018