Nacionālā mākslu vidusskola

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu un Profesionālās izglītības likuma 14. panta pirmo daļu ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsāk Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde - Nacionālā Mākslu vidusskola, kas balstās uz divām spēcīgām un radošajā ziņā patstāvīgām struktūrvienībām – Rīgas Doma kora skolu un Jaņa Rozentāla Mākslas skolu.


 .