Kontakti


Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nacionālā Mākslu vidusskola

90010937516

Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

Tālr.67601783, fakss 67614709

BANKA: VASTS KASE

KODS: TRELLV22

KONTS: LV44TREL222068900300B


BANKA: VALSTS KASE

KODS: TRELLV22

KONTS: LV44TREL222068900300B


Direktors Jānis Ziņģītis

e-pasts info@nmv.lv*

**

 .